Mēs nodrošinām 2 gadu garantiju visiem mūsu produktiem! Garantija ir derīga 2 gadus kopš datuma, kad tiek saņemta prece.


Lūdzam ņemt vērā, ka garantija ir derīga tikai tādā gadījumā, ja prece ir lietota tās paredzētajam mērķim un saskaņā ar Lietošanas instrukciju un Happymoon Noteikumiem un nosacījumiem.

 1. Pieteikšanās garantijas servisam

  Lai pieteiktos garantijas servisam, lūdzu, aizpildiet Garantijas pieteikuma veidlapu un atsūtiet to uz e-pastu . Fotogrāfiju un video sūtīšana paātrinās garantijas servisu.

 2. Pieteikšanās garantijas servisam precēm, kuras tikušas bojātas transportēšanas laikā

  Ja Jūsu prece tikusi bojāta transportēšanas laikā, mūsu garantijas serviss nodrošinās preces aizstāšanu vai atmaksu, ja vien prece pirms tam nav tikusi izmantota! Lai pieteiktos garantijas servisam, lūdzam sazināties ar mums nekavējoties pēc sūtījuma saņemšanas, aizpildot Garantijas formu un nosūtot to uz e-pastu . Pievienojiet arī bojātās kastes un preces fotogrāfijas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka atmaksas gadījumā tiek atmaksāta tikai preces vērtība.

 3. Garantijas serviss


  Atkarībā no preces defekta vai bojājumiem, varam piedāvāt sekojošus risinājumus:
  1. Vienas vai vairāku preces detaļu nomaiņa
  2. Preces nomaiņa
  3. Daļēja vai pilna preces vērtības atmaksa

   Izvēlētajam variantam jābūt saskaņotam starp abām pusēm – pircēju un pārdevēju. Lai izvairītos no iespējamām kļūdām preces montāžas procesā, mēs iesakām rūpīgi pārbaudīt preces detaļu sarakstu un iepazīties ar Lietošanas instrukciju. Mēs arī piedāvājam nepieciešamo rezerves daļu iegādi, gadījumā, ja tās tikušas pazaudētas vai sabojātas montāžas procesā. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu Atbalsta dienestu, ja nepieciešams atbalsts un palīdzība.
 4. Garantija neattiecas uz:

  1. Preces dabisko nolietojumu
  2. Preces nolietojumu, kuru izraisījusi preces nepareiza vai pārmērīga lietošana
  3. Bojājumiem, kas radušies preces krišanas gadījumā vai pārmērīgas slodzes dēļ
  4. Bojājumiem, kas radušies preces nepareizas montāžas, uzturēšanas vai uzglabāšanas gadījumā
  5. Bojājumiem, kas radušies vides faktoru ietekmē
  6. Bojājumiem, kas radušies no mēģinājumiem neatbilstoši tīrīt, labot vai nepiemēroti modificēt produktu
  7. Traipiem, kas radušies no nepareizas lietošanas
  8. Klienta pazaudētētām detaļām
  9. Bojājumiem vai zudumiem, kas radušies uguns vai citu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar materiāla vai ražošanas defektiem
  10. Neuzmanīgu preces lietošanu
  11. Preces komerciāla lietošanu
  12. Zādzību
 5. Standarta prasības preces izmantošanā:

  1. Preces droša un pareiza montāža veicama saskaņā ar Lietošanas instrukciju.
  2. Lietojiet preco tikai atbilstoši tās paredzētajam mērķim. Izvairieties to lietot veidos, kas varētu izraisīt bojājumus vai radīt drošības riskus.
  3. Nepārsniedziet preces norādīto svara ierobežojumu. Pārāk liels svars var izraisīt preces bojājumus un radīt drošības riskus.
  4. Uzglabājiet preci drošā, sausā vietā, kur nav no mitruma, kas varētu radīt preces bojājumus.
  5. Tīriet preci ar sausu vai nedaudz ūdenī samitrinātu lupatiņu, Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai ķīmiskas vielas, kas varētu bojāt preces virsmu.
  6. Nelietojiet preci ārpus telpām – prece paredzēta lietošanai iekštelpās.
  7. Izvairieties no preces pakļaušanas tiešiem saules stariem, jo prece var izbalēt vai deformēties.
  8. Lietojiet preci saudzīgi. Saudzīga lietošana var pagarināt preces kalpošanas laiku.

Koka rotaļlietas un mēbeles kalpos jums daudzus gadus, ja tās lietosiet saudzīgi un kopsiet atbilstoši norādījumiem. Lai arī mūsu produkti tiek izgatavoti no augstas kvalitātes materiāliem, kā arī tiek rūpīgi pārbaudīti, pilnībā nevaram garantēt, ka produktu lietošanas laikā neradīsies bojājumi. Bet pirms pieteikšanās garantijai, izvērtējiet, vai bojājumi nav radušies preces neatbilstošas montāžas, lietošanas vai uzglabāšanas dēļ.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka koks ir dabīgs materiāls - tam ir sava tekstūra un dažkārt prece var saturēt vairākus dabiskus iekrāsojumus. Variācijas preces koka tekstūrā un krāsā ir normāla parādība un šīs unikālas iezīmes ir kvalitātes apliecinājums, nevis preces defekti.